|  | 

Edukacja i Nauka

Druki szkolne

Wiele osób jest przekonanych, że praca nauczyciela zaczyna się wraz z pierwszym dzwonkiem na lekcje i kończy wraz z ostatnią, jaką ma do przeprowadzenia wedle planu lekcyjnego. Nie może być jednak bardziej mylnej opinii. Każdy nauczyciel poza pracą czysto dydaktyczną musi wykonać jeszcze wiele pracy, która, tak naprawdę, nie wlicza się do jego unormowanego czasu pracy w szkole. Przede wszystkim należy solidnie przygotować się do przeprowadzenia lekcji, przynajmniej dzień wcześniej. Oczywiście, wraz z przepracowanymi latami i nabytym doświadczeniem zadanie to staje się o wiele łatwiejsze, bowiem informacje przekazywane w szkołach nie zmieniają się tak bardzo na przestrzeni lat. Warto jednak urozmaicać lekcje, by uczniowie czuli się zainteresowani przedmiotem. Poza standardowymi lekcjami nauczyciele prowadzą także dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia, na przykład koła zainteresowań i godziny wyrównawcze. Co więcej, co jakiś czas należy przeprowadzić sprawdzian albo klasówkę – o ile w przypadku jej ułożenia można posiłkować się dostępnymi pomocami, o tyle sprawdzenie kilkudziesięciu, niekiedy, arkuszy wymaga poświęcenia prywatnego czasu, spędzanego w domu. Nauczyciele muszą także wypełniać wszelkie druki szkolne, takie jak świadectwa i dyplomy na zakończenie roku, a przede wszystkim – dbać o porządek i odpowiednie ułożenie ocen w dzienniku lekcyjnym.

Inne wpisy:

druki-szkolne

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpsiy:

  • Mały model odrzutowca

    Mały model odrzutowca

    Mały model odrzutowca Jestem rozbawiony słuchając, jak ludzie próbują opisać niektóre z moich iluzji. Kiedyś, gdy byłem w Madrasie w Indiach, pokazywałem, jak sprawiam, że moja córka unosi się wewnątrz szkieletu wielkiej piramidy. Następnego dnia kelnerka z podnieceniem opowiadała mi, co kilkoro jej klientów powiedziało o moim pokazie. Według nich nie tylko sprawiłem, że córka

  • Media zwalczające zbrodnie

    Media zwalczające zbrodnie

    Media zwalczające zbrodnie Frazier cytuje artykuł z „California Living”, niedzielnego dodatku do gazet, takich jak: „Examiner” i „Chronicie” w San Francisco i „Los Angeles Herald Examiner”. Artykuł „Znajdowanie ciał przez media” z 9 marca 1980 roku donosi o przypadkach, kiedy media rzekomo pomogły policji wyjaśnić przestępstwa. Frazier zwraca uwagę na braki tych relacji, w których