|  | 

Edukacja i Nauka

KRES WŁAŚCIWYCH BADAŃ NAUKOWYCH

KRES WŁAŚCIWYCH BADAŃ NAUKOWYCH

Przy tym krytykowi niełatwo ocenić, co w wątpliwościach odnośnie do wyników badań przypisać ma usterkom znanej i opisanej przez autora badań metody roboczej, a co chwiejnej staranności lub wręcz niestaranności w przeprowa­dzeniu „czarnej roboty” badań. Cóż dopiero mówić o nierzetel­ności, którą krytykowi też niełatwo wykazać. Każda praca naukowa stanowi lub stanowić powinna zwartą całość. Znaczy to, że można określić racjonalnie zarówno jej po­czątek, jak też zakończenie. Konsekwentnie również rozmiar eta­pów pośrednich, m. in. rozmiar badania właściwego. W niektórych naukach rozmiar ten problemu nie stanowi; jest mniej lub więcej oczywisty. Bywa tak na ogół w naukach historycznych. W nich zązwyczaj badanie właściwe prowadzi się aż do wyczerpania źró­deł, tj. dokumentów historycznych, w szerokim znaczeniu tego pojęcia. W rzadkich wypadkach, gdy dokumentów do danej spra­wy jest bardzo wiele, badanie uważa się za zakończone, gdy źródła dalsze już nic nowego do danej sprawy nie wnoszą.

Inne wpisy:

kres-wlasciwych-badan-naukowych

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpsiy:

  • Mały model odrzutowca

    Mały model odrzutowca

    Mały model odrzutowca Jestem rozbawiony słuchając, jak ludzie próbują opisać niektóre z moich iluzji. Kiedyś, gdy byłem w Madrasie w Indiach, pokazywałem, jak sprawiam, że moja córka unosi się wewnątrz szkieletu wielkiej piramidy. Następnego dnia kelnerka z podnieceniem opowiadała mi, co kilkoro jej klientów powiedziało o moim pokazie. Według nich nie tylko sprawiłem, że córka

  • Media zwalczające zbrodnie

    Media zwalczające zbrodnie

    Media zwalczające zbrodnie Frazier cytuje artykuł z „California Living”, niedzielnego dodatku do gazet, takich jak: „Examiner” i „Chronicie” w San Francisco i „Los Angeles Herald Examiner”. Artykuł „Znajdowanie ciał przez media” z 9 marca 1980 roku donosi o przypadkach, kiedy media rzekomo pomogły policji wyjaśnić przestępstwa. Frazier zwraca uwagę na braki tych relacji, w których