|  | 

Edukacja i Nauka

Moc

Moc
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Zapewnianie dużej niezawodności pracy silników lotniczych utrudniają inne stawiane im wymagania, jak np. duża moc lub ciąg przy ich małej masie własnej i małych wymiarach (zwłaszcza powierzchni czołowej).-Zmniejszenie masy silnika z jednoczesnym zwiększeniem jego mocy lub ciągu zwiększa sprawność masową samolotu (masę użyteczną) i z tego względu jest bardzo pożądane. Spełnienie tego wymagania jest jednak uwarunkowane zmniejszeniem gabarytów silnika i przekrojów elementów konstrukcyjnych, czyli zwiększeniem naprężeń w tych elementach, co stwarza konieczność wykonywania ich z wysokojakosciowych materiałów o dużej wytrzymałości. Sprawność masowa i zasięg samolotu zależą również od jednostkowego zużycia paliwa przez silnik i dlatego dąży się, aby było ono jak najmniejsze. Jednak zatrzymanie choćby jednego silnika wywołuje groźne następstwa. Dlatego nowo zaprojektowany silnik lotniczy ? niezależnie od tego czy ma być on stosowany w jedno- czy wielosilnikowych samolotach ? jest poddawany serii odpowiednich prób i badań, których zadowalające wyniki są warunkiem dopuszczenia silnika do produkcji i eksploatacji. Badania takie, prowadzone przez odpowiednie instytucje i placówki naukowe, mają na celu sprawdzenie pewności działania silnika i jego osprzętu we wszystkich dających się przewidzieć warunkach użytkowania.

Inne wpisy:

moc

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpsiy:

  • Mały model odrzutowca

    Mały model odrzutowca

    Mały model odrzutowca Jestem rozbawiony słuchając, jak ludzie próbują opisać niektóre z moich iluzji. Kiedyś, gdy byłem w Madrasie w Indiach, pokazywałem, jak sprawiam, że moja córka unosi się wewnątrz szkieletu wielkiej piramidy. Następnego dnia kelnerka z podnieceniem opowiadała mi, co kilkoro jej klientów powiedziało o moim pokazie. Według nich nie tylko sprawiłem, że córka

  • Media zwalczające zbrodnie

    Media zwalczające zbrodnie

    Media zwalczające zbrodnie Frazier cytuje artykuł z „California Living”, niedzielnego dodatku do gazet, takich jak: „Examiner” i „Chronicie” w San Francisco i „Los Angeles Herald Examiner”. Artykuł „Znajdowanie ciał przez media” z 9 marca 1980 roku donosi o przypadkach, kiedy media rzekomo pomogły policji wyjaśnić przestępstwa. Frazier zwraca uwagę na braki tych relacji, w których