|  | 

Edukacja i Nauka

Pisanie pracy inżynierskiej

Pisanie pracy inżynierskiej
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Praca dyplomowa – inżynierska
Napisanie pracy dyplomowej i jej przedstawienie na egzaminie jest niezbędne do ukończenia szkoły bądź uczelni wyższej, a zarazem uzyskania tytułu naukowego lub zdobycia stopnia zawodowego przez ucznia, studenta, doktoranta lub słuchacza. Najczęściej rozprawa naukowa jest pisemnym opracowaniem, liczącym od kilkunastu do kilkuset stron. Może mieć charakter czysto teoretyczny bądź empiryczny i być oparta na przeprowadzonych badaniach jakościowych i ilościowych, eksperymentach, obserwacjach z natury. Może przybrać także formę projektu, np. na kierunkach artystycznych, inżynierskich lub tłumaczeniowych. Pisanie pracy inżynierskiej to proces poprzedzony analizą i opracowaniem materiałów źródłowych z zakresu literatury technicznej i naukowej. Jest raczej procesem odtwórczym, autor może głównie pogłębić i rozwinąć istniejącą wiedzę, ale także tworzyć nową. Po zaakceptowaniu pracy przez jej opiekuna, zwanego promotorem praca poddawana jest recenzji, a następnie tzw. obronie, czyli przedstawienia celu i założeń pracy, użytych metod i sposobu realizacji oraz osiągniętych rezultatów.

Inne wpisy:

pisanie-pracy-inzynierskiej

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpsiy:

  • Mały model odrzutowca

    Mały model odrzutowca

    Mały model odrzutowca Jestem rozbawiony słuchając, jak ludzie próbują opisać niektóre z moich iluzji. Kiedyś, gdy byłem w Madrasie w Indiach, pokazywałem, jak sprawiam, że moja córka unosi się wewnątrz szkieletu wielkiej piramidy. Następnego dnia kelnerka z podnieceniem opowiadała mi, co kilkoro jej klientów powiedziało o moim pokazie. Według nich nie tylko sprawiłem, że córka

  • Media zwalczające zbrodnie

    Media zwalczające zbrodnie

    Media zwalczające zbrodnie Frazier cytuje artykuł z „California Living”, niedzielnego dodatku do gazet, takich jak: „Examiner” i „Chronicie” w San Francisco i „Los Angeles Herald Examiner”. Artykuł „Znajdowanie ciał przez media” z 9 marca 1980 roku donosi o przypadkach, kiedy media rzekomo pomogły policji wyjaśnić przestępstwa. Frazier zwraca uwagę na braki tych relacji, w których