|  | 

Edukacja i Nauka

POKONYWANIE TRUDNOŚCI

POKONYWANIE TRUDNOŚCI

Co prawda myśleć, pokonywać trudności, poniekąd tworzyć trzeba również na tym odcinku pracy naukowej, choćby tylko w trakcie uważ­nego obserwowania i — znacznie więcej — w czynnościach proto­kołowania przebiegu badań.Wydaje się, że gdy laicy mówią o pracy uczonych jako o pracy, właśnie lub głównie tę część ich trudu naukowego mają na myśli: szary, mniej lub więcej jednostajny, mrówczy wysiłek w tysią­cach zakładów, laboratoriów, archiwów, bibliotek, muzeów, tj. wszędzie tam, gdzie uprawia się naukę.Wspólne jest w tym przede wszystkim powtarzanie się przez pewien czas czynności wysoce do siebie podobnych; oczywiście w każdym zakładzie, a nawet w ramach każdej pracy naukowej innych. Ale nie tylko to. Wspólne są również pewne znamienne kłopoty i wymagania, nad którymi tutaj wypada się zastanowić. Najpierw może o wymaganiach.

Inne wpisy:

pokonywanie-trudnosci

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpsiy:

  • Mały model odrzutowca

    Mały model odrzutowca

    Mały model odrzutowca Jestem rozbawiony słuchając, jak ludzie próbują opisać niektóre z moich iluzji. Kiedyś, gdy byłem w Madrasie w Indiach, pokazywałem, jak sprawiam, że moja córka unosi się wewnątrz szkieletu wielkiej piramidy. Następnego dnia kelnerka z podnieceniem opowiadała mi, co kilkoro jej klientów powiedziało o moim pokazie. Według nich nie tylko sprawiłem, że córka

  • Media zwalczające zbrodnie

    Media zwalczające zbrodnie

    Media zwalczające zbrodnie Frazier cytuje artykuł z „California Living”, niedzielnego dodatku do gazet, takich jak: „Examiner” i „Chronicie” w San Francisco i „Los Angeles Herald Examiner”. Artykuł „Znajdowanie ciał przez media” z 9 marca 1980 roku donosi o przypadkach, kiedy media rzekomo pomogły policji wyjaśnić przestępstwa. Frazier zwraca uwagę na braki tych relacji, w których