|  | 

Edukacja i Nauka

POZNANIE I ROZUMIENIE

POZNANIE I ROZUMIENIE

Literaturę przedmiotu trzeba należycie poznać i do niej kry­tycznie się ustosunkować. Tkwią w tym osobne i raczej trudne zagadnienia metodologiczne pracy naukowej w ogóle, a badań naukowych — szeroko pojętych — w szczególności. O sprawach powyższych wielekroć pisano, ale pod nagłówkami niewystarcza­jącymi: technologia pracy naukowej, czytanie prac naukowych, sporządzanie wyciągów z literatury itp. Rzecz jasna, że pozycje zdobyte trzeba należycie przeczytać. Kłopot właściwy nie leży jednakże w „technice” czytania, lecz w psychologii rozumienia i nieporozumień czytelniczych. Jasne jest i to, że trzeba zajmować postawę krytyczną wobec literatury przedmiotu. Ale i tu kłopot prawdziwy nie leży w szukaniu braków, lecz raczej w umiejętności zachowania niezależności umysłowej wobec piśmiennictwa pozna­wanego. Trafność rozumienia prac czytanych i właściwa posta­wa — oto w tej materii rzeczywiste sprawy metodologiczne.

Inne wpisy:

poznanie-i-rozumienie

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpsiy:

  • Mały model odrzutowca

    Mały model odrzutowca

    Mały model odrzutowca Jestem rozbawiony słuchając, jak ludzie próbują opisać niektóre z moich iluzji. Kiedyś, gdy byłem w Madrasie w Indiach, pokazywałem, jak sprawiam, że moja córka unosi się wewnątrz szkieletu wielkiej piramidy. Następnego dnia kelnerka z podnieceniem opowiadała mi, co kilkoro jej klientów powiedziało o moim pokazie. Według nich nie tylko sprawiłem, że córka

  • Media zwalczające zbrodnie

    Media zwalczające zbrodnie

    Media zwalczające zbrodnie Frazier cytuje artykuł z „California Living”, niedzielnego dodatku do gazet, takich jak: „Examiner” i „Chronicie” w San Francisco i „Los Angeles Herald Examiner”. Artykuł „Znajdowanie ciał przez media” z 9 marca 1980 roku donosi o przypadkach, kiedy media rzekomo pomogły policji wyjaśnić przestępstwa. Frazier zwraca uwagę na braki tych relacji, w których