|  | 

Edukacja i Nauka

Szkoła policealna – Inowrocław

Technik BHP czyli Bezpieczeństwa i Higieny Pracy to jeden z bardziej praktycznych kierunków w szkołach policealnych, który daje nam wiedzę i umiejętności dotyczące bezpieczeństwa na różnych stanowiskach więc może uzupełnić naszą wiedzę w już wyuczonym zawodzie technicznym lub wyższym. Osoba, która ukończy ten kierunek jest przygotowana do pracy w służbach BHP, ochrony środowiska, a także przeciw pożarowej. Potrafi także dokonać analizy dotyczącej BHP, przedstawić propozycję usunięcia istniejących zagrożeń, badać przyczyny wypadków w pracy, prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Może wstrzymać pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby, dla których praca na danym stanowisku jest zabroniona, a także prowadzi szkolenia nowo przyjętych pracowników. Podstawowe zadania technika BHP to między innymi: usuwanie lub ograniczanie szkodliwości związanych z procesem i środowiskiem pracy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, małych firmach jako specjalista ds. BHP, jako specjalista ochrony pracy.

Inne wpisy:

szkola-policealna-inowroclaw

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpsiy:

  • Mały model odrzutowca

    Mały model odrzutowca

    Mały model odrzutowca Jestem rozbawiony słuchając, jak ludzie próbują opisać niektóre z moich iluzji. Kiedyś, gdy byłem w Madrasie w Indiach, pokazywałem, jak sprawiam, że moja córka unosi się wewnątrz szkieletu wielkiej piramidy. Następnego dnia kelnerka z podnieceniem opowiadała mi, co kilkoro jej klientów powiedziało o moim pokazie. Według nich nie tylko sprawiłem, że córka

  • Media zwalczające zbrodnie

    Media zwalczające zbrodnie

    Media zwalczające zbrodnie Frazier cytuje artykuł z „California Living”, niedzielnego dodatku do gazet, takich jak: „Examiner” i „Chronicie” w San Francisco i „Los Angeles Herald Examiner”. Artykuł „Znajdowanie ciał przez media” z 9 marca 1980 roku donosi o przypadkach, kiedy media rzekomo pomogły policji wyjaśnić przestępstwa. Frazier zwraca uwagę na braki tych relacji, w których