|  | 

Edukacja i Nauka

WOLA I CHARAKTER

WOLA I CHARAKTER

Tak np. historyk studiuje we właściwy sobie sposób kolejne akta archiwalne; chemik wykonuje po kolei podobne do siebie czyn­ności dokładnego ważenia na wadze analitycznej i analizy skład­ników; antropolog wykonuje setki lub tysiące jednakowych po­miarów czaszek, wzrostów, ciężarów; psycholog przeprowadza dziesiątki lub setki doświadczeń jednakowych przy pomocy tachistoskopu itp. W jednym, drugim, dziesiątym, setnym wypadku ten czy ów specjalista wykonuje — można by rzec — swoją „czarną robotę” naukową. Zdobywa materiał naukowy, a zara­zem podstawę do ustalenia nowych faktów.Aczkolwiek w żadnym wypadku przeprowadzenie badań wła­ściwych nie może być utożsamione ze stereotypią zajęć w pracy produkcyjnej (szczególnie z pracą w zmechanizowanych zakładach przemysłowych), to przecież właśnie ta część badań i w ogóle pracy naukowej jest stosunkowo najbardziej „mechaniczna” i naj­mniej koncepcyjna. Zgodnie z tym trzeba do niej nie tyle polotu fantazji, ile raczej właściwych cech woli i charakteru.

Inne wpisy:

wola-i-charakter

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpsiy:

  • Mały model odrzutowca

    Mały model odrzutowca

    Mały model odrzutowca Jestem rozbawiony słuchając, jak ludzie próbują opisać niektóre z moich iluzji. Kiedyś, gdy byłem w Madrasie w Indiach, pokazywałem, jak sprawiam, że moja córka unosi się wewnątrz szkieletu wielkiej piramidy. Następnego dnia kelnerka z podnieceniem opowiadała mi, co kilkoro jej klientów powiedziało o moim pokazie. Według nich nie tylko sprawiłem, że córka

  • Media zwalczające zbrodnie

    Media zwalczające zbrodnie

    Media zwalczające zbrodnie Frazier cytuje artykuł z „California Living”, niedzielnego dodatku do gazet, takich jak: „Examiner” i „Chronicie” w San Francisco i „Los Angeles Herald Examiner”. Artykuł „Znajdowanie ciał przez media” z 9 marca 1980 roku donosi o przypadkach, kiedy media rzekomo pomogły policji wyjaśnić przestępstwa. Frazier zwraca uwagę na braki tych relacji, w których