|  | 

Edukacja i Nauka

ZALETY UMYSŁU

ZALETY UMYSŁU

Wielu zalet umysłu i charakteru wymaga się od uczonego „z prawdziwego zdarzenia”, m. im. rzetelności i dokładności. Otóż gdzie jak gdzie, ale właśnie i przede wszystkim do należytego wykonania badań właściwych potrzeba tych dwóch zalet. Metoda jest funkcją problemu. Wyniki badań są funkcją metody, lecz nie metody samej przez się. Metody zastosowanej rzetelnie i dokład­nie w badaniach właściwych. Bo może być i bywa czasami inaczej, nie całkiem tak, jak trzeba. Pomiar konkretny, obserwacje, po­równania, zliczenia wykonać można z należytą uwagą, starannie, z wysiłkiem, stosując się do wszystkich szczegółowych wymogów metody roboczej. Można też — i to się niekiedy zdarza — część wykonać starannie, część z pośpiechem i niezbyt uważnie, wszyst­ko w zasadzie dobrze, a przecież nie całkiem dokładnie. Różnice te zaważą na jakości materiału naukowego, w następstwie dalszym na jakości faktów naukowych, ostatecznie zaś na wartości wyni­ków danej pracy badawczej.

Inne wpisy:

zalety-umyslu

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpsiy:

  • Mały model odrzutowca

    Mały model odrzutowca

    Mały model odrzutowca Jestem rozbawiony słuchając, jak ludzie próbują opisać niektóre z moich iluzji. Kiedyś, gdy byłem w Madrasie w Indiach, pokazywałem, jak sprawiam, że moja córka unosi się wewnątrz szkieletu wielkiej piramidy. Następnego dnia kelnerka z podnieceniem opowiadała mi, co kilkoro jej klientów powiedziało o moim pokazie. Według nich nie tylko sprawiłem, że córka

  • Media zwalczające zbrodnie

    Media zwalczające zbrodnie

    Media zwalczające zbrodnie Frazier cytuje artykuł z „California Living”, niedzielnego dodatku do gazet, takich jak: „Examiner” i „Chronicie” w San Francisco i „Los Angeles Herald Examiner”. Artykuł „Znajdowanie ciał przez media” z 9 marca 1980 roku donosi o przypadkach, kiedy media rzekomo pomogły policji wyjaśnić przestępstwa. Frazier zwraca uwagę na braki tych relacji, w których