|  | 

Edukacja i Nauka

Buraki

Największe znaczenie jako pasza miały dotychczas różne odmiany buraków pastewnych, obecnie zaś ze względu na większą zawartość suchej masy upowszechnia się uprawę buraków półcukrowych, np. Poły Past, i cukrowych. Uprawia się różne odmiany buraków pastewnych; jedne odznaczają się niską zawartością suchej masy, lecz dają duże plony, inne zaś wyższą zawartością suchej masy, lecz niższym plonem korzeni. Odmiany o niskiej zawartości suchej masy są łatwiejsze do uprawy i zbioru, lecz gorsze do przechowywania i skarmiania. Z tych względów bardziej wartościową paszą są buraki półcukrowe oraz pastewne o wyższej zawartości suchej masy. Z uwagi na duże koszty uprawy buraków pastewnych należałoby tam, gdzie to jest możliwe, zastąpić je pastewnymi odmianami kukurydzy. Buraki pastewne zawierają mało białka, przy czym ponad 50% jego stanowią amidy, oraz związków mineralnych i włókna. Przy skarmianiu dużych ilości buraków występująca w nich betaina nadaje mleku i masłu nieprzyjemny rybi smak i zapach. Prócz tego buraki powodują niepożądaną w zimie, twardą konsystencję masła. W burakach pastewnych i cukrowych pod wpływem wysokiego nawożenia azotowego gromadzi się dużo azotanów. Wśród bezazotowych wyciągowych znajduje się sacharoza, dekstryny i pektyny.

Inne wpisy:

buraki

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpsiy:

  • Mały model odrzutowca

    Mały model odrzutowca

    Mały model odrzutowca Jestem rozbawiony słuchając, jak ludzie próbują opisać niektóre z moich iluzji. Kiedyś, gdy byłem w Madrasie w Indiach, pokazywałem, jak sprawiam, że moja córka unosi się wewnątrz szkieletu wielkiej piramidy. Następnego dnia kelnerka z podnieceniem opowiadała mi, co kilkoro jej klientów powiedziało o moim pokazie. Według nich nie tylko sprawiłem, że córka

  • Media zwalczające zbrodnie

    Media zwalczające zbrodnie

    Media zwalczające zbrodnie Frazier cytuje artykuł z „California Living”, niedzielnego dodatku do gazet, takich jak: „Examiner” i „Chronicie” w San Francisco i „Los Angeles Herald Examiner”. Artykuł „Znajdowanie ciał przez media” z 9 marca 1980 roku donosi o przypadkach, kiedy media rzekomo pomogły policji wyjaśnić przestępstwa. Frazier zwraca uwagę na braki tych relacji, w których