|  | 

Edukacja i Nauka

MORMONI

Mormoni to członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.
Niejaki Joseph Smith uważany przez mormonów za proroka przetłumaczył Księgę Mormona, który był prorokiem kronikarzem. Wedle tej księgi zostało objawione jakoby Bóg odrzucił wszystkie ówczesne kościoły.
Mormoni uważają się za chrześcijan i stosują się do reguł i zasad, jakie ukazane są w Biblii oraz w Księdze Mormona; twierdzą, że zbawienie człowieka dane jest z łaski Boga i uzależnione od wiary i przestrzegania zasad i norm, jakie Bóg dał człowiekowi.
Mormoni nie dzielą przyszłego świata na niebo i piekło.
Jedną z bardziej kontrowersyjnych doktryn tego kościoła jest ta, która mówi o dosłownym pokrewieństwie Boga i człowieka. Uważają, że ludzie tylko ciało dziedziczą po ziemskich rodzicach a ojcem duszy jest Bóg. Ma to swoje praktyczne znaczenie dla mormonów, którzy obdarzają szacunkiem każdego człowieka, (bo jest dosłownym synem czy córka Boga).
Duży nacisk kładą także na ?wieczne? małżeństwo i rodzinę (zwykle mają duże rodziny), gdyż, jeśli dochowają wierności zarówno małżonkom jak i Bogu to rodzina i małżeństwo będzie trwałą całą wieczność, więc kładą duży nacisk na szczęście rodzinne.
Nie wierzą także w Trójcę Świętą a w trzy osobne istoty

Inne wpisy:

mormoni

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpsiy:

  • Mały model odrzutowca

    Mały model odrzutowca

    Mały model odrzutowca Jestem rozbawiony słuchając, jak ludzie próbują opisać niektóre z moich iluzji. Kiedyś, gdy byłem w Madrasie w Indiach, pokazywałem, jak sprawiam, że moja córka unosi się wewnątrz szkieletu wielkiej piramidy. Następnego dnia kelnerka z podnieceniem opowiadała mi, co kilkoro jej klientów powiedziało o moim pokazie. Według nich nie tylko sprawiłem, że córka

  • Media zwalczające zbrodnie

    Media zwalczające zbrodnie

    Media zwalczające zbrodnie Frazier cytuje artykuł z „California Living”, niedzielnego dodatku do gazet, takich jak: „Examiner” i „Chronicie” w San Francisco i „Los Angeles Herald Examiner”. Artykuł „Znajdowanie ciał przez media” z 9 marca 1980 roku donosi o przypadkach, kiedy media rzekomo pomogły policji wyjaśnić przestępstwa. Frazier zwraca uwagę na braki tych relacji, w których